Sociaal-emotionele problemen

Diagnostisch onderzoek

Soms willen ouders graag meer weten wat er met hun kind aan de hand is. Dan kan diagnostisch onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek kan bestaan uit:

  • onderzoek van de sociaal-emotionele ontwikkeling (angst, zelfbeeld, beleving van de wereld en zichzelf, sociaal inzicht en conflicthantering)
  • executieve functies (geheugen, concentratie, planning)
  • intelligentieonderzoek

Sociaal-emotionele problematiek, intelligentieniveau en ontwikkelingsachterstanden worden in kaart gebracht en op grond hiervan wordt een advies gegeven.

Behandeling

De Orthopedagogische Praktijk Ermelo kan uw kind helpen bij sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. De volgende vormen van behandeling worden in onze praktijk geboden:

  • individuele therapie (speltherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidstraining, (faal)angstreductietraining en psycho educatie)
  • begeleiding van ouders of verzorgers
  • advisering aan school