Aanbod

Vragen van kinderen

Waarom word ik altijd gepest?

Een kind voelt de kwetsbaarheid van een ander kind vaak goed aan. Veelal uit herkenning. Uit angst zelf gekwetst te worden, komt het kind tot een strategie van: “aanvallen is de beste verdediging”.

Het pesten van een ander kind is meestal terug te voeren op angst en onmacht om tot een wederkerig contact te komen. Meelopers zorgen ervoor dat het pestgedrag versterkt wordt. Je wordt stoer gevonden. Wat is er dus aan te doen? Leer de kinderen sociale weerbaarheid aan. Zowel de ‘dader’ als het ‘slachtoffer’. Middels een sociale vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining krijgen kinderen concrete gedragingen aangeleerd voor de omgang met andere kinderen. Ze krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en laten het pesten niet meer toe of hebben het niet meer nodig.

Ik hoor er niet bij, ik krijg geen vriendjes!

Driftig wordt ieder kind wel. Zeker op jonge leeftijd wordt je geregeld geconfronteerd met je eigen onmacht. En je wilt zo graag groot zijn en alles zelf kunnen. Deze frustratie roept boosheid op en als je niet goed geleerd hebt hiermee om te gaan, kan er een driftbui ontstaan.

Ouders bepalen in grote mate of zo’n driftbui effect scoort. Een driftbui leidt namelijk niet uit zichzelf tot een oplossing voor het probleem. Hiervoor zijn de ouders nodig. Wanneer een kind gaat ervaren dat op een driftbui een prettige oplossing door de ouders wordt aangedragen, loont het de moeite de volgende keer weer een driftbui te krijgen. Het is moeilijk om deze cirkel te voorkomen en zeker om deze te doorbreken wanneer die al enigszins in gang gezet is. Praten met een buitenstaander is dan belangrijk.

Vragen van ouders

Mijn kind heeft leerproblemen!

Soms lukt het een kind niet mee te komen op school terwijl de indruk bij ouders en leerkracht ontstaat dat het kind wel slim genoeg is. Het is dan raadzaam te kijken waar dit aan ligt. Wanneer er sprake is van een leerstoornis (o.a. dyslexie, dyscalculie, NLD) is het belangrijk dit zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van een kind duidelijk te krijgen. Het gaat dan geen proces in van voortdurend faalervaringen opdoen zodat het gaat twijfelen aan zichzelf. Het onderwijs kan dan aangepast worden op zo’n manier dat het kind toch kan leren en meekomen met de rest van de klas.

Een leerstoornis kan anders leiden tot problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, depressieve gevoelens, agressie, enz.

Andersom kunnen problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling ook leiden tot leerproblemen. Als je geen vriendjes hebt, of je ouders zijn net gescheiden, of je voelt je ongelukkig, dan ben je minder met je aandacht bij de les. Hierdoor mis je informatie en gaat het leren moeilijker.

Wat gaat er in mijn kind om? Ik krijg er geen hoogte van!

Er zijn introverte en extraverte kinderen. Net als bij volwassenen ligt bij het ene kind het hart op de tong, bij het andere kind krijg je niets te horen over zijn beleving. Als een kind echter nooit, ook aan zijn ouders niet, iets vertelt over wat het meemaakt, kan het zorgelijk zijn. Zeker wanneer de ouders het idee hebben dat het kind zich niet lekker in zijn vel voelt zitten. Soms heeft het kind dan iets meegemaakt waarover het niet durft te praten. Omdat het zich ervoor schaamt, omdat het familieleden kan betreffen, omdat het bang is dat de leerkracht het te horen krijgt of wat dan ook. Een onderzoek, waarbij de beleving van het kind wel naar voren gebracht kan worden, is dan belangrijk. Het hoeft er dan niet over te praten maar je
krijgt dan wel zicht op wat het kind aan ondersteuning nodig heeft.