Dyscalculie

Diagnostisch onderzoek dyscalculie

Aan een rekenbehandeling gaat altijd een diagnostisch onderzoek vooraf. Een psychologisch onderzoek van (ruim) één dagdeel wordt gedaan om vast te stellen of er sprake is van dyscalculie. Tijdens een psychologisch onderzoek wordt in beeld gebracht:

  • niveau van rekenen
  • woordvindingproblemen
  • geheugen, zowel op korte – als op lange termijn (verbaal en ruimtelijk)
  • intelligentie (verkort)
  • inzicht in rekenprocessen en mogelijkheden om van hulp bij het rekenen te profiteren
  • didactische resistentie: of er sprake is van wel of niet kunnen onthouden van de gegeven hulp
  • aandacht en planning

Behandeling

De individuele reken-behandeling vindt plaats in de praktijk in nauwe samenwerking met de ouders en school.