Dyslexie

Behandeling dyslexie

Het kind krijgt een individuele behandeling waarbij de nadruk ligt op het leren herkennen van de structuur van de woorden (klanken) en het leren van de spellingregels. De ouder of verzorger wordt verwacht bij de behandeling aanwezig te zijn. Er is regelmatig contact met de desbetreffende school.

Voor dyslexiebehandelingen gebruiken we een afgeleide van de methode ontwikkeld door Braams & Partners BV (www.braams.nl). Wij hebben tevens een licentie om de sleeplees-methode te gebruiken (www.sleeplezen.nl).

Aanmelding onderzoek dyslexie

Afhankelijk van de scores van het kind zijn er verschillende wegen te bewandelen. Wanneer er een vermoeden is van dyslexie en het kind haalt op drie hoofdmetingen een V- score of E score (laagste 10%) voor het lezen van woorden, dan bestaat de kans dat het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg.

Aanmelden van leerlingen kan door middel van de formulieren op de website van het RID: www.rid.nl/loketdyslexie. Op deze website staan de meest recente formulieren die gedownload kunnen worden. Alleen deze kunnen gebruikt worden voor het aanmelden van leerlingen. De formulieren kunnen vervolgens onderaan de website worden geüpload. Na uploaden krijgt het RID het dossier binnen en gaan zij aan de slag. Het RID verzorgt voor de gemeente de screening. U kunt op deze formulieren de Orthopedagogische Praktijk Ermelo als voorkeursaanbieder aangeven.

Het RID zorgt dat de formulieren bij ons terecht komen indien aan alle voorwaarden zijn voldaan. Bij een vergoed onderzoek worden twee dagdelen voor onderzoek ingepland.

Wanneer een kind niet in aanmerking komt voor vergoeding, kan er wel onderzoek gedaan worden maar dit dient u dan zelf te betalen. Wij doen dan maar één ochtend onderzoek om kosten te besparen. (Om dyslexie vast te kunnen stellen, is een volledig intelligentieonderzoek niet nodig. Tevens hoeven wij niet uit te sluiten dat er sprake is van andere problematiek).

Bij een vermoeden van dyslexie wordt in een diagnostisch onderzoek gekeken naar:

  • niveau van lezen, spellen (en rekenen)
  • fonologische problemen
  • woordvindingsproblemen
  • geheugen, zowel op korte – als op lange termijn
  • intelligentie (verkort bij niet vergoede diagnostiek)
  • zo nodig: aandacht/concentratie en zelfbeeld (alleen bij vergoede diagnostiek)