Leerproblemen

Dyslexie

Een kleine groep kinderen heeft ernstige problemen met lezen en spellen en voor deze groep is de ondersteuning die school biedt onvoldoende. Mogelijk is er dan sprake van dyslexie.

Het dyslexieonderzoek bestaat uit diverse onderdelen waaronder onderzoek naar klank-verwerking, geheugen en intelligentie. Op basis van het onderzoek kan dyslexie worden vastgesteld. Alleen ernstige dyslexie (ED) komt in aanmerking voor vergoede zorg. Indien er sprake is van dyslexie (maar geen ED), kan de OPE adviseren over passende begeleiding of behandeling.

Dyscalculie

Een kleine groep kinderen heeft ernstige problemen met rekenen en wiskunde en voor deze groep is de ondersteuning die school biedt onvoldoende. Dan is er mogelijk sprake van dyscalculie.

Het dyscalculieonderzoek bestaat uit diverse onderdelen waaronder onderzoek naar basisvaardigheden benodigd voor rekenen, naar geheugen en aandacht. De individuele rekenbehandeling vindt plaats in de praktijk in nauwe samenwerking met de ouders en school.