Aanmelden

Update aanmeldingen basis-GGz (april 2020)

Wij merken dat er sinds de corona-uitbraak beduidend minder nieuwe aanmeldingen worden gedaan voor de basis-GGz (sociaal-emotionele problemen, gedrags- en opvoedingsproblemen) bij onze praktijk. Hoogstwaarschijnlijk is er geen afname in psychologische problemen, maar wachten patiënten met aanmelden. Aangezien dit kan leiden tot grotere problemen, willen we benadrukken dat onze praktijk open is en wij desnoods via een veilige videoverbinding succesvol zowel intakegesprekken als behandelingen uitvoeren. De wachtlijst is 2 á 3 weken. Cliënten kunnen zich maandag tot en met vrijdag telefonisch bij ons aanmelden (bij voorkeur ’s ochtends). Meestal is binnen een week een intake in te plannen bij een van onze GZ-psychologen. Mocht u willen overleggen over een aanmelding dan kunt u zelf ook telefonisch contact opnemen met de praktijk. De secretaresse zal dan met u overleggen welke collega contact met u opneemt. Via (Zorg)mail (zie hieronder) kunt u ons rechtstreeks bereiken.

Team basis-GGz

Marjon Leijen, eigenaresse, orthopedagoog-generalist BIG, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog BIG marjon@ope-online.nl / mm.leijen@zorgmail.nl

Sanne Meboer, orthopedagoog NVO, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog BIG, EMDR-basistherapeut sanne@ope-online.nl / rw.meboer@zorgmail.nl

Annelies Beijers-Veldhorst, GZ-psycholoog BIG annelies@ope-online.nl / ae.veldhorst@zorgmail.nl

Esther Jurling, orthopedagoog NVO in opleiding tot GZ-psycholoog esther@ope-online.nl / ehm.jurling@zorgmail.nl

(Klik hier voor meer informatie over onze coronamaatregelen)

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met de praktijk. Afhankelijk van de problematiek vindt er in de praktijk (of telefonisch) een intakegesprek plaats.  In dit gesprek worden de problemen uitgebreid besproken zodat wij een beeld krijgen. Aan het eind van het gesprek wordt een voorstel gedaan voor diagnostisch onderzoek, behandeling of doorverwijzing. Voor de aanmelding van de sociaal- emotionele problematiek is een verwijzing van de huisarts of een beschikking van het CJG (Centrum Jeugd & Gezin) nodig voor de vergoeding van de behandeling. Voor de aanmelding van onderzoek naar dyscalculie worden door de school en de ouders aanmeldingsformulieren ingevuld. Deze formulieren zijn op te vragen bij ons secretariaat.

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor dyslexie kan door middel van de formulieren op de website van het RID: www.rid.nl/loketdyslexie. De gemeenten Noord Veluwe laten de screening van dyslexie uitvoeren door het loket dyslexie van het RID. Op deze website staan de meest recente formulieren die gedownload kunnen worden. Alleen deze kunnen gebruikt worden voor het aanmelden van nieuwe leerlingen. De formulieren kunnen vervolgens onderaan de website worden geüpload. Na uploaden krijgt het RID het dossier binnen en gaan zij aan de slag. U kunt op deze formulieren de Orthopedagogische Praktijk Ermelo als voorkeursaanbieder aangeven. Het RID zorgt dat de aanmelding bij ons terecht komt.

Vergoeding & Tarieven

B-GGZ (sociaal-emotionele problemen, gedrags- en opvoedingsproblemen)

Wanneer u bij het CJG of bij de huisarts bent geweest en uw kind heeft meer hulp nodig, dan kunt u met een beschikking van het CJG of een verwijzing van de huisarts bij ons een intakegesprek plannen. In dat gesprek wordt de hele ontwikkeling van uw kind doorgenomen, zowel wat er wel als wat er niet goed is gegaan. Op grond van dit gesprek worden verdere afspraken gepland. Dit kan een diagnostisch onderzoek zijn of een een behandelafspraak voor uw kind of voor uzelf, wanneer ouderbegeleiding de beste optie lijkt.

Dyslexie

Bij ernstig, enkelvoudige dyslexie (EED) kan met een verwijzing van school, wanneer het protocol dyslexie gevolgd is, zowel het onderzoek als de behandeling vergoed worden, mits aan alle voorwaarden is voldaan (zie dyslexieformulieren RID). Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de kosten voor onderzoek en behandeling voor de ouders of school.

Dyscalculie

Voor de tarieven van een dyscalculie onderzoek en/of behandeling kunt u contact opnemen met ons. Dyscalculieonderzoek wordt niet vergoed door de gemeentes. De kosten voor het onderzoek en behandeling zijn voor de ouders of school.