Aanmelden

Aanmelden

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met de praktijk.

Afhankelijk van de problematiek vindt er in de praktijk (of telefonisch) een intakegesprek plaats.  In dit gesprek worden de problemen uitgebreid besproken zodat wij een beeld krijgen. Aan het eind van het gesprek wordt een voorstel gedaan voor diagnostisch onderzoek, behandeling of doorverwijzing. Voor de aanmelding van de sociaal- emotionele problematiek is een verwijzing van de huisarts of een beschikking van het CJG (Centrum Jeugd & Gezin) nodig voor de vergoeding van de behandeling.

Voor de aanmelding van onderzoek naar dyscalculie worden door de school en de ouders aanmeldingsformulieren ingevuld. Deze formulieren zijn op te vragen bij ons secretariaat.

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor dyslexie kan door middel van de formulieren op de website van het RID: www.rid.nl/loketdyslexie. De gemeenten Noord Veluwe laten de screening van dyslexie uitvoeren door het loket dyslexie van het RID. Op deze website staan de meest recente formulieren die gedownload kunnen worden. Alleen deze kunnen gebruikt worden voor het aanmelden van nieuwe leerlingen. De formulieren kunnen vervolgens onderaan de website worden geüpload. Na uploaden krijgt het RID het dossier binnen en beoordeelt dit. U kunt op deze formulieren de Orthopedagogische Praktijk Ermelo als voorkeursaanbieder aangeven. Het RID zorgt dat de aanmelding bij ons terecht komt.

Aanmelden Basis-GGz (sociaal-emotionele problemen, gedrags- en opvoedingsproblemen)

U kunt zich maandag tot en met vrijdag telefonisch bij ons aanmelden (bij voorkeur in de ochtend, op woensdag juist in de middag). De secretaresse voert dan een kort gesprek met u om te inventariseren welke problemen er spelen en of dit past binnen onze praktijk.

Wanneer dit het geval is, stuurt zij u een aanmeldingsformulier toe waarin u gevraagd wordt naar de ontwikkeling van het kind. Op het moment dat het ingevulde formulier en de beschikking (CJG) of de verwijzing (huisarts) binnen zijn, wordt u gebeld om een intakegesprek te plannen.

Mocht u willen overleggen over een aanmelding dan kunt u zelf ook telefonisch contact opnemen met de praktijk. De secretaresse zal dan met u overleggen welke collega contact met u opneemt. Via (zorg)mail (zie hieronder) kunt u ons rechtstreeks bereiken.

Team basis-GGZ

Marjon Leijen, orthopedagoog-generalist BIG, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog BIG: marjon@ope-online.nl / mm.leijen@zorgmail.nl

Sanne Meboer, orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psycholoog BIG, EMDR-basistherapeut: sanne@ope-online.nl / rw.meboer@zorgmail.nl

Esther Jurling, orthopedagoog, GZ-psycholoog BIG, EMDR-basistherapeut: esther@ope-online.nl / ehm.jurling@zorgmail.nl

Romy Bijsterbosch, orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP i.o.: romy@ope-online.nl / rm.bijsterbosch@zorgmail.nl

Vergoeding & Tarieven

Dyslexie

Bij enkelvoudige dyslexie (ED) kan met een verwijzing van school, wanneer het protocol dyslexie gevolgd is, zowel het onderzoek als de behandeling vergoed worden, mits aan alle voorwaarden is voldaan (zie dyslexieformulieren RID). Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de kosten voor onderzoek en behandeling voor de ouders of school.

Een dyslexieonderzoek kost € 744. Een behandeling kost € 72,50 per keer.

B-GGZ (sociaal-emotionele problemen, gedrags- en opvoedingsproblemen)

Wanneer u bij het CJG of bij de huisarts bent geweest en uw kind heeft meer hulp nodig, dan kunt u met een beschikking van het CJG of een verwijzing van de huisarts bij ons een intakegesprek plannen. Het traject wordt dan door de gemeente betaald. U hoeft hiervoor verder niets te regelen. De vergoeding is voor een traject van een half jaar. In overleg kan een traject eventueel langer duren.

Als u de behandelingen zelf betaalt, wordt er voor een consult (45 minuten) € 93 gerekend.

Dyscalculie

Dyscalculieonderzoek wordt niet vergoed door de gemeentes. De kosten voor het onderzoek en behandeling zijn voor de ouders of school.

Kosten voor een dyscalculieonderzoek zijn € 930. Een rekenbehandeling kost € 85.

No show

Wanneer een afspraak niet nagekomen wordt of te laat (niet binnen 24 uur) wordt afgezegd, kunnen wij deze ‘no show’ kosten niet declareren.

Voor zowel de vergoede zorg als de niet-vergoede zorg krijgt u daarvoor een rekening van € 35 euro.