B-GGZ (sociaal-emotionele problemen, gedrags- en opvoedingsproblemen)

Wanneer u bij het CJG of bij de huisarts bent geweest en uw kind heeft meer hulp nodig, dan kunt u met een beschikking van het CJG of een verwijzing van de huisarts bij ons een intakegesprek plannen. In dat gesprek wordt de hele ontwikkeling van uw kind doorgenomen, zowel wat er wel als wat er niet goed is gegaan. Op grond van dit gesprek worden verdere afspraken gepland. Dit kan een diagnostisch onderzoek zijn of een behandelafspraak voor uw kind of voor uzelf, wanneer ouderbegeleiding de beste optie lijkt.

Diagnostisch onderzoek

Soms willen ouders graag meer weten wat er met hun kind aan de hand is. Dan kan diagnostisch onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek kan bestaan uit:

  • onderzoek van de sociaal-emotionele ontwikkeling (angst, zelfbeeld, beleving van de wereld en zichzelf, sociaal inzicht en conflicthantering)
  • executieve functies (geheugen, concentratie, planning)
  • intelligentieonderzoek

Sociaal-emotionele problematiek, intelligentieniveau en ontwikkelingsachterstanden worden in kaart gebracht en op grond hiervan wordt een advies gegeven.

Behandeling

De Orthopedagogische Praktijk Ermelo kan uw kind helpen bij sociaal-emotionele problemen, gedrags- en opvoedingsproblemen. De volgende vormen van behandeling worden in onze praktijk geboden:

  • individuele therapie (speltherapie, emotieregulatie training, EMDR, Acceptance and Commitment Therapie (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), sociale vaardigheidstraining en psycho-educatie)
  • begeleiding van ouders of verzorgers
  • advisering aan school