Aanmelden

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met de praktijk. Afhankelijk van de problematiek wordt een intakegesprek telefonisch gedaan of in de praktijk gepland. In dit gesprek worden de problemen uitgebreid besproken zodat wij een beeld krijgen. Aan het eind van het gesprek wordt een voorstel gedaan voor diagnostisch onderzoek, behandeling of doorverwijzing. Voor de aanmelding van de sociaal- emotionele problematiek is een verwijzing van de huisarts of CJG (Centrum Jeugd & Gezin) nodig voor de vergoeding van de behandeling en er moet een vermoeden zijn van een stoornis. Voor de aanmelding van onderzoek naar dyscalculie worden door de school en de ouders aanmeldingsformulieren ingevuld. Deze formulieren zijn op te vragen bij ons secretariaat.

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor dyslexie kan door middel van de formulieren op de website van het RID: www.rid.nl/loketdyslexie. De gemeenten Noord Veluwe laten de screening van dyslexie uitvoeren door het loket dyslexie van het RID. Op deze website staan de meest recente formulieren die gedownload kunnen worden. Alleen deze kunnen gebruikt worden voor het aanmelden van nieuwe leerlingen. De formulieren kunnen vervolgens onderaan de website worden geüpload. Na uploaden krijgt het RID het dossier binnen en gaan zij aan de slag. U kunt op deze formulieren de Orthopedagogische Praktijk Ermelo als voorkeursaanbieder aangeven. Het RID zorgt dat de aanmelding bij ons terecht komt.

Vergoeding & Tarieven

Sociaal-emotionele problemen

Het intakegesprek is gratis. Wanneer de huisarts (POH GGZ) gesprekken met u heeft gevoerd en een verdenking heeft van een stoornis bij uw kind, kunt u doorverwezen worden voor de basisgeneralistische Geestelijke GezondheidsZorg (B-GGZ). Afhankelijk van de verwijzing van de huisarts kunt u dan een kort, middel of intensief traject bij ons vergoed krijgen door de gemeente. Hierin is beperkt de mogelijkheid voor diagnostisch onderzoek en ruimte voor behandeling. Indien er geen (vermoeden van een) stoornis aanwezig is, wordt hulp niet vergoed door de gemeente. U dient de hulp dan zelf te betalen.

Dyslexie

Bij ernstig, enkelvoudige dyslexie (EED) kan met een verwijzing van school, wanneer het protocol dyslexie gevolgd is, zowel het onderzoek als de behandeling vergoed worden, mits aan alle voorwaarden is voldaan (zie dyslexieformulieren RID). Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zijn de kosten voor onderzoek en behandeling voor de ouders of school.

Dyscalculie

Voor de tarieven van een dyscalculie onderzoek en/of behandeling kunt u contact opnemen met ons. Dyscalculie komt niet in aanmerking voor vergoeding, dus de kosten voor onderzoek en behandeling zijn voor de ouders of school.