HOME

Marjon
Mijn naam is Marjon Leijen en ik voer een eigen praktijk als orthopedagoog.
In het contact met volwassenen met psychische / psychiatrische problematiek (door het werk als B – verpleegkundige) kreeg ik regelmatig het idee dat de problemen, zo niet voorkomen, dan wel kleiner hadden kunnen zijn, als er in de jeugd van die persoon meer aandacht geweest was voor bepaalde aspecten van zijn of haar ontwikkeling.
Als problemen in de jeugdjaren worden gesignaleerd en aangepakt, kan een persoon uitgroeien tot volwassene, die zich niet alleen zelf beter “in zijn vel” voelt, maar ook zijn eigen kinderen weer beter kan opvangen en begeleiden.
Dit was mijn motivatie om orthopedagogie te gaan studeren. Sinds 1992 werk ik als orthopedagoog en deed ik ervaring op in:
  • de kinder- en jeugdpsychiatrie
  • een praktijk van een zelfstandig gevestigde orthopedagoog
  • een instelling voor onderzoek naar kinderen, gezinnen en hun leefsituatie t.b.v. justitie
  • mijn eigen praktijk en
  • een praktijk voor onderzoek naar en behandeling van leerproblemen

Als opvoeders kun je soms met de handen in het haar zitten en niet meer weten hoe je verder moet met je kind. In eerste instantie ga je dan te rade bij vrienden, familie en collega-opvoeders. Wanneer je er dan nog niet uitkomt, is er hulp te krijgen bij de OPE (Orthopedagogische Praktijk Ermelo). Na een telefoontje volgt een kennismakingsgesprek waarin het probleem in kaart gebracht wordt. Samen met u bekijk ik dan wat de best te bewandelen weg is; een onderzoek, behandeling of doorverwijzing. Soms komt het voor dat een opvoeder na zo’n gesprek zelf weer verder kan.
Verwacht van mij geen “recepten” of kant-en-klare-oplossing voor een probleem. Maar wel blikverruiming, kennis, ondersteuning en begeleiding bij de verdere opvoeding. Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk voor uw kinderen.

Ik ben orthopedagoog-generalist en aangesloten bij de beroepsvereniging de NVO en NIP. Ik heb de registraties algemene beroepsbekwaamheid en diagnostiek (NVO). Daarnaast ben ik geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, BIG en kinder- en jeugdpsycholoog.

De praktijk is inmiddels al een tijd te groot om het alleen aan te kunnen. Ik heb dan ook een aantal mensen in dienst die zich net als ik met hart en ziel inzetten voor het welzijn van het kind. Als u op “medewerkers” klikt kunt u nader kennismaken met ons.
NRD
OPE-footer-image

Copyright © EE-IT 2015. All Rights Reserved.

OPE, Steijnlaan 67, 3851 BP Ermelo, 0341-454090, info@ope-online.nl